top of page

 

SZERZŐI JOGOK

Azzal, hogy belép a www.teokat.com oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a Teológia Katedra egyik szolgáltatásának sem:

 

A teokat.com webszájton ("lap") található tartalom a GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG szellemi tulajdona.

A GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

 

A honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A teokat.com teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a  GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlapról értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A teokat.com domainnév, valamint az "Teológia Katedra" és "TeoKat" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a GYULAFEHÉRVÁRI RÓMAI KATOLIKUS ÉRSEKSÉG előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

bottom of page