top of page
Grunge Blackboard Transparent

Ószövetség:

Mózes öt könyve

E0FA99A4-D084-445A-B50F-423E98065A81.jpe

BODOR ATTILA

Óraadó tanár – BBTE, Római Katolikus Teológia Kar

Gyulafehérvár

 • Papszentelés: 2014

 • Tanulmányok:

  • Teológiai bakkalaureátus: Pápai Gergely Egyetem (Róma – 2012)

  • Biblikus licenciátus: Pápai Biblikus Intézet (Róma – 2016)

  • Biblikus doktorátus: Pápai Biblikus Intézet (Róma – 2020)

MÓZES ÖT KÖNYVE

Az Ószövetség első öt könyve – a Pentateuchus (= "öt tekercs") vagy Tóra (= "törvény, iránymutatás") – a Szentírás legismertebb történeteinek a tárháza. Itt olvashatunk például a teremtésről, a bűnbeesésről, a vízözönről vagy pedig a Vörös-tengeren való átkelésről. Ezen kívül számos fontos bibliai személy is ehhez az öt könyvhöz kapcsolódik: ilyen például Ádám és Éva, Káin és Ábel, Noé, Ábrahám, Izsák és Jákob, az egyiptomi József, illetve Mózes és Áron. A történetek mellett pedig számos törvény és rendelkezés is megjelenik.

 

Ez az öt könyv azonban nem csak a zsidóság életére nyomta rá bélyegét. Az említett bibliai történetek és személyek az újszövetségi iratokat és keresztény teológiát is jelentősen meghatározták. Mózes öt könyvének ismerete nélkül szinte lehetetlen vállalkozás a Szentírás és teológiai irodalom megértése. Továbbá azt sem szabad elfelednünk, hogy a Szentírásnak "kell táplálnia és irányítania az egész egyházi igehirdetést és magát a keresztény vallást is” (Dei Verbum, 21: „A Szentírás tisztelete”). Ezért az Egyház híveinek különösen is fontos ismernie a bibliai írásokat, köztük Mózes öt könyvét.

Ez az online tanfolyam ehhez szeretne hozzájárulni. Az előadások folyamán a hallgatók általános betekintést nyernek az Ószövetség kortörténetébe, Mózes öt könyvének irodalmi sajátosságaiba, illetve azok teológiai üzenetébe.

HÉT ELŐADÁS – MINDEN MÁSODIK HÉTEN

1. előadás (június 15):

 • Ki, mikor és miért írta Mózes öt könyvét? A Tóra értelmezésének alapjai

2. előadás (június 29):

 • Mítosz vagy történelem? A bibliai őstörténet – Teremtés könyve 1–11

3. előadás (július 13):

 • Miért utaztak olyan sokat a pátriárkák? Teremtés könyve 12–50

4. előadás (július 27):

 • Kicsoda Izrael Istene? Kivonulás könyve 1–15

5. előadás (augusztus 10):

 • Miért fontos a puszta? Kivonulás könyve 16–40

6. előadás (augusztus 24):

 • Miért van olyan sok törvény a Bibliában? Leviták és Számok könyve

7. előadás (szeptember 7):

 • Miért írt Mózes Törvényt? Második Törvénykönyv

bottom of page