top of page
Grunge Blackboard Transparent

Újszövetség:

Evangéliumok

O_Zoli.jpg

OLÁH ZOLTÁN

Egyetemi előadótanár – BBTE, Római Katolikus Teológia Kar

Intézetvezető – Pasztorálteológiai Intézet

Gyulafehérvár

 • Papszentelés: 1996

 • Tanulmányok:

  • Teológiai bakkalaureátus: Pápai Gergely Egyetem (Róma – 1995)

  • Biblikus licenciátus: Pápai Biblikus Intézet (Róma – 1999)

  • Teológiai doktorátus: Babeș-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár – 2009)

EVANGÉLIUMOK

Jézus földi működését, igehirdetését, szenvedését, kereszthalálát és feltámadását örökítik meg az evangéliumok. A történelemben jól meghatározható idő eseményeiről és szereplőiről tanúskodnak, ám elsősorban mégsem merő történelmi beszámolók, annál jóval többek. A II. Vatikáni Zsinat így fogalmaz: „ … az összes szent irat közül, még az újszövetségiek közül is méltán kimagaslanak az evangéliumok ...” (vö. Dei Verbum 18: A négy evangélium eredete).

 

A hét részes előadássorozat célja, hogy közérthető módon és leegyszerűsített formában rövid bevezetőt nyújtson a négy evangéliumba. Mit jelent egyáltalán ez a műfaj? Mit jelentett ez a fogalom a görög˗római világban? Mire gondoltak Kr. e. 1. században élő emberek, amikor ezt a szót hallották? Miért írtak Jézusról több „életrajzot”? Mintegy Jézus arcvonásait rajzoljuk meg az evangéliumok nyomán. Törekszünk megérteni Jézus kapcsolatát az adott korral, saját népe vallási vezetőivel, követőivel és a politikai hatalommal. Egy szóval szeretnénk megérteni, ki volt Jézus és mit akart.

 

Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ a tanfolyam előadásaiban.

HÉT ELŐADÁS – MINDEN MÁSODIK HÉTEN

1. előadás (június 22): 

 • Jézus Krisztus portréjának eltérő vonásai a négy evangéliumban. Egyáltalán miért van több evangélium?

2. előadás (július 6):

 • Szüksége volt Jézusnak a jánosi keresztségre? Jézus és Keresztelő sz. János kapcsolatáról. (Mk 1,12-13 // Mt 4,1˗11 // Lk 4,1-13)

3. előadás (július 20):

 • Jézus csodái. Miért van szükség hitre a gyógyító csodaelbeszélésekben? (Mt 8,5-13 // Lk 7,1-10 // Jn 4,46b-54 és a témával kapcsolatos még más szövegek)

4. előadás (augusztus 3):

 • Jézus és az tisztátalan lelkek kiűzése. Mit jelent az ördögűzés?

5. előadás (augusztus 17):

 • Jézus tanítványainak szóvivője, sz. Péter apostol. (Mk 8,27˗30 // Mt 16,13-20 // Lk 9,18-21 és a témával kapcsolatos még más szövegek)

6. előadás (augusztus 31):

 • Miért halt meg Jézus? Jézus pere, szenvedéstörténete és halála.

7. előadás (szeptember 14):

 • Jézus feltámadása. Miért vált hitünk alapjává a feltámadás?

bottom of page